1997-2007 hvr web ontwerp. alle rechten voorbehouden.
Burg. Brouwersstraat 36
9893 pg Garnwerd

06 30 900 534
   ib @ bureauspoor.nl
hvr @ bureauspoor.nl

Bureau Spoor
is:

Hans van Reijswoud   heeft naast negen jaar onderwijservaring als onderwijzer en docent, vijfentwintig jaar ervaring als directeur  in het welzijnswerk en re´ntegratie. Hij Is bevoegd supervisor (Voortgezette Agogische Beroepsopleiding).
De achterliggende jaren heeft hij zich via NLP meer toegelegd op coaching en persoonlijk management. Hij heeft veel kennis van en praktijkervaring in  management.

korte presentatie
Coaching    

Persoonlijke ontwikkeling   

Beleidsadvisering     
________________________________________
KvK Groningen   02070615
Begin           Diensten                                        Contact         Route